Cysefin - Search

Ynghylch

 

About

Chwilio gronfeydd testun Cysefin

 

Search Cysefin's text databases

   

Paramedrau

 

Parameters

apikey : rhif hir unigryw ar gyfer chwiliad cwsmer penodol

string : y testun i'w chwilio (gair neu ymadrodd)

sln : iaith y testun chwilio ('en'=Saesneg, 'cy'=Cymraeg)

dln : iaith y rhyngwyneb

subjectSchema : enw y system meysydd pwnc. (ar y moment dim ond 'IPSV' derbynnir)

subjectIds : rhestr o ids o'r system meysydd pwnc, wedi eu wahannu gyda "|" i'w ddefnyddio yn y chwilio. e.e. subjectIds=430|499

format : fformat yr ymateb. ('json' ynta 'xml')

 

apikey : a long unique number for customer specific search

string : the search text (a word or a phrase)

sln : search text's language ('en'=English, 'cy'=Welsh)

dln : language of the user interface

subjectSchema : the name of the subject fields system. (at the moment only 'IPSV' is accepted)

subjectIds : a list of ids from the subject fields system, seperated by "|", that is to be used in the search. e.e. subjectIds=430|499

format : format of response ('json' or 'xml')