Cysefin - LoadTMXFile

Ynghylch

 

About

Llwytho ffeil TMX benodol fewn i Cysefin

 

Loads a TMX file at a given URL into Cysefin

   

Paramedrau

 

Parameters

apikey : rhif hir unigryw ar gyfer cwsmer penodol

location : URL y ffeil TMX
derbynnir ffeiliau TMX o gyfeiriadau we ddilys yn unig

format : fformat yr ymateb. ('json' ynta 'xml')

 

apikey : a long unique number for customer specific search

location : TMX file's URL
only TMX files from valid web locations are permitted

format : format of response ('json' or 'xml')