Cysefin - GetSubjects

Ynghylch

 

About

Estyn meysydd pwnc cydnabyddir gan Cysefin

 

Fetch subjects fields recognised by Cysefin

   

Paramedrau

 

Parameters

schema : y cynllun/safon y meysydd pwnc
derbynnir 'IPSV' yn unig ar moment

dln : iaith rhyngwyneb y defnyddiwr

format : fformat yr ymateb. ('json' ynta 'xml')

 

schema : identifier for the schema or standard of subject fields
only 'IPSV' is permitted at the moment

dln : user's interface language

format : format of response ('json' or 'xml')