Cysefin - FuzzyMatch

Ynghylch

 

About

Chwilio cronfeydd testun Cysefin am segment sydd yn debyg neu bron yn debyg
dim ar waith eto

 

Search Cysefin's text databases for a segment that's similar or nearly similar
not yet enabled

   

Paramedrau

 

Parameters

apikey : rhif hir unigryw ar gyfer chwiliad cwsmer penodol

string : y testun i'w chwilio (segment iaith ffynhonnell)

sln : iaith y testun chwilio ('en'=Saesneg, 'cy'=Cymraeg)

dln : iaith y rhyngwyneb

format : fformat yr ymateb. ('json' ynta 'xml')

 

apikey : a long unique number for customer specific search

string : the search text (a source language segment)

sln : search text's language ('en'=English, 'cy'=Welsh)

dln : language of the user interface

format : format of response ('json' or 'xml')