Cysefin (beta)

Mynegeio a chwilio testunau Cymraeg a ddwyieithog.

Index and search Welsh language and bilingual texts.

 

 

Chwiliwch destunau eisoes o fewn Cysefin (fel Cofnod y Cynulliad) yn ein gwefan 'Hebog'.

Search texts already in Cysefin (such as the Assembly's Record of Proceedings) over at our 'Hebog' website

 

 

Admin | Services